การเลือกใช้นํ้ายาประสานท่อพีวีซี ตราเอสซีจี ชนิดเข้มข้น และชนิดใส