ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง ตรา SCG
สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสารโทรศัพท์

CATALOG