ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา Wefatherm

Home/PP-R ท่อพีพีอาร์/ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา Wefatherm

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา Wefatherm

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา Wefatherm

CATALOG
หมวดหมู่:
Share on...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา Wefatherm

ผู้เชี่ยวชาญในระบบประปา ระบบท่อ PP-R

  • ท่อน้ำดื่ม : น้ำอุปโภคและบริโภคอุณหภูมิใช้งานสูงถึง 25°C
  • ท่อน้ำร้อน : อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 60°C
  • งานสุขาภิบาล : สำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า และระบบระบายน้ำ
Share on...
Go to Top