ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา GREAN PIPE

Home/PP-R ท่อพีพีอาร์/ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา GREAN PIPE

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา GREAN PIPE

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา GREAN PIPE

CATALOG
หมวดหมู่:
Share on...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อและอุปกรณ์ PPR ตรา GREAN PIPE

ท่อและข้อต่อ Grean Pipe ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R 80 คุณภาพสูงจากประเทศเกาหลี (Hyosung Corporation) เกรด
R200P ซึ่งได้รับการทดสอบภายใต้มาตรฐาน DIN 8078, DIN 16887, ISO/TR 9080, ISO 3213 โดยสถาบันทดสอบในยุโรป และยังได้
มาตรฐานความสะอาดของ RCC จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเราคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพดี และไม่มีการนำเม็ดพลาสติก Recycled
กลับมาใช้ผลิตท่อและข้อต่อช้ำอีก

Share on...
Go to Top