PVC ท่อพีวีซี

/PVC ท่อพีวีซี

PVC ท่อพีวีซี

  • ท่อและอุปกรณ์พีวีซี สีฟ้า ตรา ช้าง (SCG)
  • ท่อและอุปกรณ์พีวีซี สีฟ้า ตรา เสือ
  สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ
  CATALOG
  . .
 • ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง ตรา SCG สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสารโทรศัพท์
  CATALOG
 • ท่อร้อยสายไฟ สีขาว (JIS/BS) ตรา SCG
  CATALOG มาตรฐาน JIS
   
  CATALOG มาตรฐาน BS
 • ท่อแหวนยางพีวีซี ตรา SCG
  CATALOG
 • SCG ท่อพีวีซี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร สีเทา
  CATALOG

  SCG บอลวาล์วพีวีซี สำหรับระบบประปา และระบบน้ำในงานเกษตร
  CATALOG
IMAX Engineering